Bijeenkomsten Raden van Toezicht

Bijeenkomsten: Kwaliteit van zorg en toezichthouden

Doel van deze bijeenkomsten: kijken hoe we in gezamenlijkheid het thema Kwaliteit verder kunnen uitwerken en op een verantwoorde wijze de agenda kunnen krijgen van de Raden van Toezicht! Dit willen wij doen door het organiseren van een reeks van bijeenkomsten rondom het Thema Kwaliteit van zorg en Toezichthouden. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennis en ervaring uitwisselen, uitwerking  van kwaliteit van zorg (en wat daar allemaal bij komt kijken) en vooral ook om andere Raden van Toezicht op weg helpen in het vormgeven van hun eigen Kwaliteitskader.

 

In voorbereiding: Bijeenkomst Cliëntenperspectief en Toezichthouden in samenwerking met Zorgbelang Gelderland en de NVTZ (planning juli 2018).

 

Bijeenkomst 7 juni 2017: Toezichthouden en Kwaliteitsdenken (Drunen), zie bijgaande uitnodiging (uitnodiging7juni).

  • Kemenade YW van. Toezichthouders zoeken naar zicht op kwaliteit. Zorgvisie 23 mei 2017 (Zorgvisie23mei2017)
  • Kemenade YW  van. Toezichthouder mist zicht op praktische dimensie van kwaliteit. Skipr Actueel, 22 mei 2017 (Skipr22mei2017)
  • Kemenade YW van. Smits-Hoekstra D, Van der Linde-Winkes C. Raden van toezicht worstelen met kwaliteit van zorg. Boardroomzorg 24 mei 2017 (boardoormzorg24mei2017)

 

Organisatie/coördinatie PIT Cafés 2016 (bijeenkomsten voor Toezichthouders (PIT Cafés) over actuele onderwerpen):

  • Netwerken toezichthouders (De Alchemist, Utrecht, november 2016)
  • Aansprakelijkheid en Boardroom dilemma’s (Fidet, De Bilt, sept2016)
  • Boardroom diversiteit (Stadslab, Amersfoort, juni2016)
  • Blik van buiten naar binnen halen (Stadgenoot, Amsterdam, mei 2016)
  • Zicht op Duurzaamheid (De Rode Rik, Vught, januari 2016)
  • Medezeggenschap en Toezicht (Zuidzorg, Veldhoven, juli 2015)